موشک جدید حزب الله شلیک شد

موشک جدید حزب الله شلیک شد. این موشک با افزایش برد موشکهای قبلی مناطق جدیدی را زیر برد خود قرار می دهد. عصر امروز با شلیک بیش از 90 فروند موشک به شمال اسرائیل، دور جدیدی از مقابله حزب الله با ارتش ناتوان اسرائیل آغاز شد. آخرین گزارشهای رسیده از مناطق مورد هدف در اسرائیل، شلیک این موشکها سران رژیم صهیونیستی را در بهت و حیرت فروبرده است.


دسته ها :
شنبه هفتم 5 1385
X