12- A Dance With the Devil

مامور 47 باید باز هم با CIA دست و پنجه نرم کند. شما باید یک مامور خاص CIA را به قتل برسانید و پرده از راز دو قتل قبلی که در دو مهمانی به وجود آمده اند، بردارید.
دسته ها :
شنبه بیست و چهارم 4 1385
X